Tipul programului de formare: Calificare

Număr de ore: 360

Competențe profesionale dobândite:

 1. Comunicare la locul de muncă
 2. Munca în echipă
 3. Aplicarea normelor NPM și PSI
 4. Aplicarea normelor igienico-sanitare
 5. Planificarea activității proprii
 6. Utilizarea sculelor și utilajelor cu acționare manuală
 7. Utilizarea utilajelor acționare electro-manuală
 8. Utilizarea utilajelor acționate prin motoare cu ardere internă
 9. Întreținerea echipamentelor de lucru
 10. Pregătirea operației de curățare
 11. Salubrizarea vagoanelor de cale ferată
 12. Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
 13. Curățarea incintelor
 14. Curățarea interioară a aeronavelor