Curs de perfecționare manager de proiect (autorizat ANC)

CURSUL DE PERFECȚIONARE MANAGER DE PROIECT (AUTORIZAT ANC)

Se adresează persoanelor care realizează și implementează proiecte la nivel operațional, membrilor echipelor de proiect, persoa-nelor implicate în implementarea proiectelor cu finanțare internă sau externă. Condiția minimă de acces la curs raportată la nivelul de studii este diploma de licență.

 

OBIECTIVELE CURSULUI:

Dezvoltarea competențelor în:

 • Stabilirea scopului și a obiectivelor proiectului;
 • Stabilirea specificațiilor proiectului;
 • Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului;
 • Stabilirea activităților specifice proiectului și eșalonarea lor în timp;
 • Estimarea și asigurarea resurselor necesare realizării proiectului;
 • Estimarea și bugetarea costurilor;
 • Estimarea și asigurarea resurselor;
 • Gestionarea și controlul utilizării resurselor;
 • Planificare și controlul achizițiilor și contractelor;
 • Managementul contractelor;
 • Managementul financiar al proiectului;
 • Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea riscurilor;
 • Urmărirea și controlul riscurilor;
 • Selectarea și managementul echipei de proiect;
 • Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului;
 • Stabilirea nivelului de calitate pentru activități și rezultate;
 • Managementul implementării;

 

Grup-țintă: 42 de beneficiari grupați în 3 grupe de curs.

Durată: 60 de ore (20 ore de teorie, 40 ore de practică).

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!