Curs de perfecționare formator (autorizat ANC)

CURSUL DE PERFECȚIONARE FORMATOR (AUTORIZAT ANC)

Se adresează persoanelor care proiectează, derulează, evaluează și revizuiesc activități teoretice/practice în conformitate cu programele de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, persoanelor care doresc să predea diverse cur-suri persoanelor adulte. Condiția minimă de acces la curs raportată la nivelul de studii este diploma de licență.

 

OBIECTIVELE CURSULUI:

Dezvoltarea competențelor și abilităților în:

 • Pregătirea programului/stagiului de formare;
 • Pregătirea și planificarea formării;
 • Realizarea activităților de formare;
 • Evaluarea participanților la formare;
 • Evaluarea programului/stagiului de formare;
 • Marketingul și proiectarea programelor de formare;

 

PLANUL DE PREGĂTIRE ȘI CONȚINUTURI DE BAZĂ

 • Pregătirea programului/stagiului de formare (definirea formatorului, tipuri de formatori);
 • Pregătirea și planificarea formării
  • Fișă de lucru pentru planificarea instruirii;
  • Organizarea logistică;
 • Realizarea activităților de formare
  • Învățarea prin experiență; Ascultarea activă;
  • Feedback-ul;
  • Metode și tehnici speciale de formare;
 • Evaluarea participanților la formare
  • Evaluare sumativă;
  • Metode de evaluare;
 • Evaluarea programului/stagiului de formare
  • Evaluarea formării; Tipuri de evaluare;
  • Elemente de evaluat;
  • Metode de evaluare;
 • Marketingul și proiectarea programelor de formare
  • Analiza/evaluarea cerințelor de formare; Stabilirea obiectivelor instruirii;
  • Elaborarea materialelor necesare formării;
  • Educația formală; Educația non-formală.

 

Grup-țintă: 56 de beneficiari grupați în 4 grupe de curs.

Durată: 180 de ore (60 ore de teorie, 120 ore de practică).

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!