Curs de asistent coordonator programe naționale curative și boli netrasmisibile (autorizat ANC)

CURSUL DE ASISTENT COORDONATOR PROGRAME NAȚIONALE CURATIVE ȘI BOLI NETRANSMISIBILE (AUTORIZAT ANC)

Vei dobândi competențe: de a asista coordonatorii programelor naționale curative, precum și coordonatorii programelor naționale boli netransmisibile cu afecțiuni cronice; de a asigura integritatea informațiilor programelor naționale cu dublă finanțare (programe de sănătate publică finanțate de Ministerul Sănătății și programe curative finanțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate), dar cu activități diferite; de a susține/asigura asistență tehnico-operativă coordonatori-lor acestor programe.

 

Prin acest curs, vor fi dezvoltate următoarele competențe:

  • Cunoașterea și aplicarea legislației specifice Programelor Naționale Curative și Boli Netrans-misibile și a prevederilor legislative din domeniul serviciilor medicale;
  • Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de operare PC solicitate de specificul activității;
  • Comunicarea în interiorul furnizorului de servicii medicale și comunicarea inter-instituțională;
  • Identificarea elementelor prevăzute în Programele Naționale Curative și Boli Netransmisibile din cadrul furnizorului de servicii medicale, precum și a categoriilor de personal implicate;
  • Asistarea coordonatorului de Programe Naționale Curative și Boli Netransmisibile în identifi carea programelor care au dublă finanțare, asigurând integrarea informațiilor;
  • Colectarea și actualizarea bazei de date privind evidența bolnavilor beneficiari ai programelor naționale de sănătate, evidența cheltuielilor, consumul de medicamente și de servicii medicale;
  • Asigurarea raportării datelor în registrele naționale de boli cronice, conform prevederilor legislative în vigoare;
  • Verificarea și centralizarea transmiterii de documente și rapoarte către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, în vederea validării și decontării contravalorii facturilor aferente;
  • Asigurarea suportului tehnic în cadrul procedurii de achiziție.

 

Grup țintă: 84 de beneficiari grupați în 6 grupe de curs.

Durată: 1080 de ore (360 ore de teorie, 720 ore de practică).

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!