R4 oferă servicii specializate de consultanță, scriere și depunere proiecte (planuri de afaceri) pentru atragerea de fonduri nerambursabile:

 

POCU – Programul Operațional Capital Uman (dezvoltarea resurselor umane)

– Sprijin pentru comunitățile marginalizate

– Strategii de dezvoltare locală și regională

– Resurse umane pregătite pentru piața muncii

– Formare profesională

– Dezvoltare organizațională prin management strategic și formare de calitate

– Sprijinirea antreprenoriatului (start-up)

– Formare pentru grupurile vulnerabile

 

Programul Start Up Nation (sprijin pentru întreprinderi nou înființate pentru dezvoltarea activității – producție, comerț, servicii)

– Sprijin pentru intreprinderi mici și mijlocii

– Dotare cu echipamente

 

Programul Comerț (sprijin pentru întreprinderi pentru dezvoltarea activității –comerț)

– Sprijin pentru intreprinderi mici și mijlocii

– Dotare cu echipamente

 

Programul Microindustrializare (sprijin pentru întreprinderi pentru dezvoltarea activității)

– Sprijin pentru intreprinderi mici și mijlocii

– Dotare cu echipamente

 

Erasmus + (program transnațional european pentru educație, formare, tineret și sport)

– Proiecte de mobilitate

– Parteneriate strategice

– Dialog structurat

– Serviciul European de Voluntariat

 

Programe Comunitare (programe pentru sprijinul grupurilor vulnerabile identificate la nivel european)

– Roma

– LGBT

– refugiați

– victime ale violenței

 

Societatea noastră asigură consultanța și sprijinul beneficiarilor pentru managementul și implementarea proiectelor.