Conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului „Training Wizards – NLP Accelerator” – 2016-1-RO01-KA104-023583