Coaching – A new way to social inclusion (cofinanțat prin Erasmus+)

Numărul contractului: 2018-1-RO01-KA104-048462

Parteneri:

Consorțiul format in vederea implementării acestui proiect este format din :

Societatea comercială R4 – Consultanță si Formare Profesionala S.R.L.—coordonator de consorțiu și organizație de trimitere

Societatea comercială Economic Confort S.R.L.–organizație de trimitere

Asociatia IQ Level –organizație de trimitere

4emes Consultores Associados Lda – organizație de primire și furnizor de formare

Perioada de implementare: noiembrie 2018 – octombrie 2019

Buget total: 31 650 euro

Obiectivele proiectului sunt:

  • dobândirea de noi competente teoretice pentru formatori/traineri/coordonatori de formare/tutori de practica, din domeniul Coaching-ului, pentru abordarea si acompanierea cursanților care fac parte din grupurile vulnerabile, la nivel personal si profesional, pe toata durata cursurilor, prin participarea la cursuri structurate;
  • dobândirea de noi competente practice pentru formatori/traineri/coordonatori de formare/tutori de practica, din domeniul Coaching-ului, pentru abordarea si acompanierea cursanților care fac parte din grupurile vulnerabile, la nivel personal si profesional, pe toata durata cursurilor, prin observare la stagiul de job-shadowing;
  • continuarea internaționalizării membrilor consorțiului si întărirea relațiilor de cooperare cu partenerul portughez, in vederea implementării programelor studiate (NLP si Coaching) si dezvoltării de noi programe de formare.