Pentru înscrierea la cursurile autorizate ANC vă sunt necesare următoarele acte:

 

– copie după actul de identitate ( C.I.sau B.I.);

– copie după certificatul de naștere;

– copie după certificatul de căsătorie( pentru persoanele care și-au schimbat numele);

– copie după ultimul act de studii sau foaia matricolă;

– adeverință medicală (cu precizarea “clinic sănătos”).