Anunț selecție experți pe termen lung ID 132019

În vederea completării echipei de implementare a proiectului ,,Promovarea unui model dedezvoltare sustenabilă resursei umane din mediul rural-DRUMS” ID: POSDRU/135/5.2/S/132019, anunțăm că în perioada 1-5 septembrie, R4 CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ organizează selecție, prin concurs de dosare, a doi experți pe termen lung pentru poziția Specialist în formare, având următoarele responsabilități:

 • Oferă suport formatorilor  și expertților de curriculum în vederea desfășurării cu succes a sesiunilor de formare;
 • Recepționează, arhivează și procesează documentația cursanților;
 • Completează registrul matricol cu persoanele admise la programele de formare;
 • Pregătește contractele de formare ale cursanților;
 • Reprezintă R4 – Consultanță și Formare Profesională în relația cu ANC;
 • Pregătește documentația de deschidere a sesiunilor de formare;
 • Pregătește documentația de examen aferentă sesiunilor de formare;
 • Întocmește și propune spre avizare toate documentele aferente dosarului tehnico-pedagogic;
 • Recepționează, prelucrează și arhivează toate documentele furnizate formatori,
 • Întocmește și actualizează baza de date a cursanților;
 • Completează și semnează certificatele de formare și suplimentele descriptive;
 • Completează și înregistrează la ANC borderoul cu certificatele de formare profesională;
 • Completează registrul nominal de eliberare al certificatelor de formare profesională.

 

Cerințele minime pentru participanții la selecție:

 • pregătirea profesională
 • experiența în profilul postului solicitat
 • capacitate crescută de rezistență la stres
 • disponibilitate de deplasare

Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 5.09.2014 la adresa de e-mail: info@r4consultanta.ro sau direct la sediul R4 CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ –strada Colței, nr 44, etaj 3, sector 3, București prin transmiterea dosarului de înscriere care va conține următoarele documente:

 • copie CI/BI
 • copie certirficat de căsătorie-dacă este cazul
 • copie după actele de studii

Candidații înscriși pe lista scurtă de CV-uri selectate vor fi invitați la un interviu cu membrii comisiei de selecție în vederea probării experienței/expertizei menționate în CV-uri.