Anunț implementare proiect POSDRU ID 150524

 

Nr.2  / 16.02.2015
ANUNŢ IMPLEMENTARE PROIECT
”Step-by-step în business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și   București-Ilfov ”

 

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania cu sediul în București, Bd. Pache Protopopescu nr.85, sector 2, în parteneriat cu S.C. R4 Consultanță și Formare Profesională cu sediul în București Str. Colței nr.44, etaj 3, sector 2, Asociația Respiro cu sediul în București str. Doamnei nr.3, sector 3 și  Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională cu sediul în București, sector 4,Splaiul Unirii, nr. 4, bl. B3, tronson II, etaj. 7, ap. 20,, derulează în perioada 06.02. – 05.12.2015 proiectul cu titlul: Step-by-step în business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și   București-Ilfov”, în cadrul căruia şi-au propus ca, pe parcursul celor 10 luni de implementare a proiectului, să promoveze cultura antreprenorială în rândul a 400 de personae cu vârsta peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, asistență pre și post înființare a 40 de firme și crearea a minim 80 de noi locuri de muncă. în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti- Ilfov.

 

Obiectivul general al proiectului este:

 

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a 400 de persoane  peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asistență pre și post înființare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov și crearea a minim 80 de noi locuri de muncă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

OS1 – dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților antreprenoriale a 400 de persoane din GT prin servicii integrate de consiliere, orientare profesională, sprijin pentru inițierea afacerilor, formare profesională, activități de asistență si post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu.

 

OS2 – dezvoltarea și consolidarea noilor domenii de ocupare și antreprenoriat (mediu, cultură, societate informațională, servicii personale/individualizate etc) prin deschiderea a 40 de firme care vor activa în aceste domenii.

 

OS3 – crearea a 40 de firme și a minim 80 de locuri de muncă (ce vor fi menținute cel puțin 6 luni după închiderea proiectului), în Regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia prin acordarea ajutorului de minimis, în urma unui concurs de idei de afaceri.

 

OS4 – dezvoltarea și consolidarea spiritului antreprenorial pentru cele 40 de persoane ce vor iniția câte o afacere, prin organizarea unei vizite de studiu la antreprenori din Portugalia și prin promovarea noilor idei de afaceri în cadrul conferințelor de prezentare publică, workshop-ului, prin publicarea și distribuirea catalogului de prezentare a firmelor nou înființate și prin metode de promovare online.

 

OS5 – dezvoltarea activității Centrului pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor din Regiunea București-Ilfov și înființarea și dezvoltarea a doua noi Centre de Sprijin pentru Inițierea Afacerilor, unul în Regiunea Sud-Vest Oltenia, iar celalalt în regiunea Bucuresti – Ilfov, prin consultanță specifică oferită beneficiarilor (400 de persoane din GT)

 

Grupul țintă este format din 400 persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă. Din acestea, cel putin 200 vor fi femei (implementandu-se conceptul de egalitate de gen) și cel putin 50% din GT va fi format din tineri între 18-25 de ani înregistrați în învățământul superior.

 

Principalele activităţii din cadrul proiectului sunt:

A1.    Managementul proiectului

A2.    Informarea și publicitatea proiectului

A3.1. Selecția și consilierea grupului țintă

A3.2. Sprijin, asistență și post-asistență în sprijinul ințierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu

A4.1. Furnizarea programului de formare în domeniul antreprenoriatului

A4.2. Evaluarea participanților la programul de formare în domeniul antreprenoriatului

A5.1. Organizarea și desfășurarea concursului de idei de afaceri

A5.2. Acordarea, monitorizarea și raportarea ajutoarelor de minimis

A6.    Activități inovatoare interregionale și transnaționale


Persoane de contact:

Daniela Dorcea – Manager Proiect- Tel.: 0752.199.471, E-mail: daniela.dorcea@r4consultanta.ro

 

Informaţii suplimentare privind înscrierile de grup țintă se pot obţine la:

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania, la sediul din București,

Bd. Pache Protopopescu nr.85, sector 2, Tel: 021 25 25 117

Expert  Implementare – Valentina Cozorici

 

Asociaţia Respiro, la sediul din București , str. Doamnei  nr.3 , sector 3, Tel: 021 314 45 50

Expert  Implementare – Ovidiu-Catalin Pascu

 

Mai multe detalii referitoare la cursurile ce vor fi organizate le puteţi obţine  de pe:

www.adra.ro, www.r4consultanta.ro, www.asociatiarespiro.ro unde vor fi periodic  postate informaţii

actualizate.