Anunt de achiziție MISOB

SC R4- CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA SRL, in calitate de partener 1 in cadrul proiectului POCU/20/4.2/102051 MISOB – Măsuri Integrate pentru Incluziune Socială în Bocșa, județul Caraș-Severin, deruleaza procedura de achizitie servicii de organizare evenimente. Toate informatiile necesare se regasesc in documentul atasat.