Anunț Achiziție Servicii Organizare Reuniuni și Conferințe-POSDRU ID 150524 (Conferință diseminare a rezultatelor firmelor înființate)