09.04.2014:Achiziție servicii de traducere pentru proiect ID 130466

Titlul proiectului POSDRU: “Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în regiunea București-Ilfov “, ID proiect 130466

Axa proritara 6- „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.3 “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Sursa de finantare: Programul POSDRU 2007 – 2013

4Emes Consultores Associados, Lda.  în calitate de partener transnațional (P2) al proiectului „ Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în regiunea București-Ilfov” achiziționează servicii de traducere (Cod CPV 79530000-8).

Criteriul pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.

Ofertele se depun pana la data de 16.04.2014 ora 14:00, folosind una dintre următoarele variante:

-la sediul autorității contractante: strada Colței, nr. 44, etaj 3, Sector 3, București.

-prin fax la numărul: 021.539.00.55

-prin e-mail la adresa: info@r4consultanta.ro/formacao@4emes.com

Persoana de contact: Daniela Dorcea, Manager proiect – 0752.199.471, daniela.dorcea@r4consultanta.ro