Anunț Selecție formatori pentru proiect POSDRU ID 132019

În vederea completării echipei de implementare a proiectului ,,Promovarea unui model dedezvoltare sustenabilă resursei umane din mediul rural-DRUMS” ID: POSDRU/135/5.2/S/132019, anunțăm că în perioada 2-6 februarie, R4 CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ organizează selecție, prin concurs de dosare, a minim trei experți pentru poziția Formator, având următoarele responsabilități:

 • Studiază modulele de curs prevăzute în documentația de autorizare a cursului;
 • Întocmește proiecte didactice pentru fiecare modul, conform anexei specifice din metodologia de formare;
 • Elaborează materiale de training, adaptate specificului grupei de cursanți;
 • Livrează modulele de pregătire teoretică și practică, în acord cu Regulamentul de Formare Profesională, programa cursului și planul de pregătire;
 • Oferă participanților feedback continuu pe toată durata derulării cursurilor;
 • Evaluează cursanții periodic, la sfârșitul fiecărui modul de predare, prin metode de evaluare adaptate grupei de cursanți;
 • Întocmește cinci variante de teste sumative pentru examenul final, pe care le discută și le supune spre avizare expertului coordonator de formare profesională;
 • Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul cursului și  face propuneri de dezvoltare și îmbunătățire a programelor;
 • Completează catalogul participanților la instruire cu rezultatele evaluărilor periodice și cu prezența acestora;

 

 

Cerințele minime pentru participanții la selecție:

 • pregătirea profesională
 • experiența în profilul postului solicitat
 • capacitate crescută de rezistență la stres
 • disponibilitate de deplasare

Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 06.02.2015 la adresa de e-mail: info@r4consultanta.ro sau direct la sediul R4 CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ –strada Colței, nr 44, etaj 3, sector 3, București prin transmiterea dosarului de înscriere care va conține următoarele documente:

 • copie CI/BI
 • copie certirficat de căsătorie-dacă este cazul
 • copie după actele de studii

Candidații înscriși pe lista scurtă de CV-uri selectate vor fi invitați la un interviu cu membrii comisiei de selecție în vederea probării experienței/expertizei menționate în CV-uri.