Curs Modelator ceramică

CURS MODELATOR CERAMICĂ – Cod N.C. 7321.1.1. – curs de calificare

Durata: 240 de ore, din care 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică

Condiții de înscriere: absolvent de învățământ obligatoriu și apt din punct de vedere medical pentru participarea la curs

Certificare obținută: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. (se va posta specimenul de certificat de calificare)

Modelatorul de ceramică, numit şi olar, produce vase şi obiecte de ceramică în ateliere proprii sau ateliere specializate. Ocupaţia presupune cunoaşterea metodelor de prelucrare a materialului de lucru, a tehnicilor specifice de modelare, decorare si utilizarea uneltelor de lucru.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențe generale

Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Organizarea activității proprii

Competențe specifice

Asigurarea necesarului de materii prime și materiale specifice

Pregătirea maselor ceramice pentru modelare

Modelarea obiectului ceramic

Decorarea obiectului ceramic

Aplicarea tratamentului termic

Valorificarea produselor

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!