Curs Mediator sanitar

CURS MEDIATOR SANITAR – Cod N.C. 5139.2.1. – curs de calificare

Durata: 720 de ore, din care 240 de ore de teorie și 360 de ore de practică

Condiții de înscriere: absolvent de învățământ obligatoriu și apt din punct de vedere medical pentru participarea la curs

Certificare obținută: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. (se va posta specimenul de certificat de calificare)

Mediatorul sanitar facilitează accesul non discriminatoriu al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate de calitate, cultivă încrederea între autoritățile sanitare/ medicale și beneficiari, alte agenții ale administrației locale, promovează sănătatea în comunitate și informează și educă membrii comunității prin respectarea măsurilor de igienă. Mediatorul sanitar contribuie la informarea cadrelor sanitare/ medicale despre obiceiuri și tradițiile grupurilor minoritare din comunitate.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențe generale

Planificarea propriei activităţi

Comunicarea cu membrii comunităţii

Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Competențe specifice

Informarea şi educarea pentru igiena comunităţii

Explicarea noţiunilor de bază privind planificarea familială

Susţinerea accesului membrilor comunităţii la serviciile medicale

Promovarea sănătăţii în comunitate

Catagrafierea membrilor comunităţii

Facilitarea accesului la serviciile şi prestaţiile sociale

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!