Curs Instructor/Preparator formare

CURS INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE – Cod COR 333309 – curs de perfecționare

Durata: 40 de ore, din care 20 de ore de teorie și 20 de ore de practică

Condiții de înscriere: absolvent de studii medii

Certificare obținută: certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. (se va posta specimenul de certificat de absolvire)

Instructorul / preparatorul formare este specialistul în formare care derulează activități instructiv-educative pentru orele de practică necesare cursurilor de calificare / perfecționare / specializare / inițiere.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențe generale

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și a normelor de protecție a mediului

Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

Competențe specifice

Asigurarea managementului procesului de instruire

Evaluarea activităților de formare

Asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor specifice din ateliere / laboratoare de lucru

Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriate organizație – comunitate

Asigurarea managementului carierei și al dezvoltării personale

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!