Curs Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

CURS ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU – Cod N.C. 5133.1.2. – curs de calificare

Durata: 360 de ore, din care 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică

Condiții de înscriere: absolvent de învățământ obligatoriu și apt din punct de vedere medical pentru participarea la curs

Certificare obținută: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. (se va posta specimenul de certificat de calificare)

Îngrijitorul de bătrâni la domiciliu are competențe în principal la aplicarea normelor de igienă, atât pentru persoana asistată, cât și pentru propria-i persoană, la mobilizarea și transportul persoanei asistate, la alimentație și administrarea alimentelor și la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențe fundamentale

Comunicarea la locul de muncă

Competențe generale la locul de muncă

Aplicarea normelor de securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor

Asigurarea condițiilor igienico-sanitare

Asigurarea perfecționării profesionale

Completarea fișei de îngrijiri a persoanei asistate

Gestionarea resurselor alocate

Planificarea activității zilnice

Competențe specifice

Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată

Acordarea primului ajutor persoanei asistate

Asigurarea confortului bătrânului asistat

Asistarea alimentației și administrarea alimentelor

Mobilizarea și transportul bătrânului asistat

Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate

Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale

Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!