Curs Formator

CURS FORMATOR – Cod COR 242401 – curs de perfecționare

Durata: 40 de ore, din care 20 de ore de teorie și 20 de ore de practică

Condiții de înscriere: absolvent de studii superioare

Certificare obținută: certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. (se va posta specimenul de certificat de absolvire)

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează și revizuiește activități teoretice/ practice și/sau programe de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, derulate în instituții specializate sau la locul de muncă.

Formatorul poate fi

  • Conceptor al programelor/stagiilor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaționale/de pregătire profesională și a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor;
  • Proiectant al programelor/stagiilor și al activităților de formare, pe baza identificării nevoii și cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate;
  • Organizator al programelor/stagiilor de formare, asigurând toate condițiile necesare desfășurării optime a acestora;
  • Facilitator al procesului de învățare și de dezvoltare prin crearea de situații de învățare adecvate dezvoltării competențelor profesionale care se constituie în ținte ale formării;
  • Evaluator al competențelor efectiv formate sau dezvoltate la participanții la formare, precum și al propriei prestații ca formator;
  • Evaluator al programelor/stagiilor de formare, atât al celor proprii, cât și al programelor/stagiilor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării;
  • Persoana care învață pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-și permanent competențele de formator.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențe generale

Respectarea legislației specifice

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniilor situațiilor de urgență

Aplicarea normelor de protecție a mediului

Asigurarea calității activității

Competențe specifice

Pregătirea programului / stagiului de formare

Pregătirea formării practice

Realizarea activităților de formare

Evaluarea participanților la formare

Evaluarea programului / stagiului de formare

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!