Curs Florar – decorator

CURS FLORAR – DECORATOR – Cod N.C. 6112.1.3. – curs de calificare

Durata: 360 de ore, din care 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică

Condiții de înscriere: absolvent de învățământ obligatoriu și apt din punct de vedere medical pentru participarea la curs

Certificare obținută: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. (se va posta specimenul de certificat de calificare)

Ocupația Florar-decorator presupune cunoașterea tehnicolor de prelucrare a materialului vegetal și de utilizare a accesoriilor în aranjamente florale din ce în ce mai elaborate. Florarul-decorator posedă cunoștințe temeinice referitoare la însușirile morfologice și estetice ale materialului vegetal și stăpânește mijloace tehnice de transpunere în cadrul aranjamentului floral a principiilor artistice cum sunt liniile, proporțiile, simetria sau asimetria, culorile.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențe fundamentale

Comunicarea la locul de muncă

Munca în echipă

Perfecționarea pregătirii profesionale

Competențe generale pe domeniul de activitate

Aplicarea normelor de securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor

Aprovizionarea cu materii prime și materiale specifice

Competențe specifice ocupației

Recoltarea florilor

Prelucrarea preliminară a materialului vegetal în vederea asamblării

Pregătirea florilor tăiate și a materialului vegetal pentru comercializare

Realizarea aranjamentelor florale

Valorificarea florilor și a aranjamentelor florale

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!