Curs Confecţionar cablaje auto

CURS CONFECȚIONAR CABLAJE AUTO – Cod N.C. 7241.1.7. – curs de calificare

Durata: 360 de ore, din care 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică

Condiții de înscriere: absolvent de învățământ obligatoriu și apt din punct de vedere medical pentru participarea la curs

Certificare obținută: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. (se va posta specimenul de certificat de calificare)

Ocupația Confecționer cablaje auto presupune competențele necesare realizării unei game variate de cablaje auto, prin procedee diferite și utilizând echipamente special concepute.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Competențe fundamentale

Comunicarea interactivă la locul de muncă

Lucrul în echipă

Competențe generale pe domeniul de activitate

Organizarea locului de muncă

Aplicarea procedurilor de calitate

Aplicarea normelor de securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului și prevenirea și stingerea incendiilor

Competențe specifice ocupației

Realizarea elementelor de identificare a cablajelor

Pregătirea operației de asamblare a cablajelor auto

Asamblarea / testarea cablajelor autor

Verificarea cablajelor auto realizate

Împachetarea cablajelor auto

 

Pentru informatii suplimentare si inscrieri, contactati R4-Consultanta si Formare Profesionala la tel. 021 539 0053 sau prin formular online.

Înscrie-te!