Servicii

Consultanță

R4 oferă servicii specializate pentru atragerea de fonduri structurale: elaborează și implementează proiecte finanțate de către comunitatea europeană pentru asociații, fundații, organizații sindicale și patronale, întreprinderi etc. Te încadrezi într-una dintre aceste organizații? Vrei să obții fonduri europene nerambursabile? Te invităm să ne contactezi pentru a stabili o întrevedere cu noi!

Formare profesională

R4 are ca misiune prestarea unui serviciu de calitate în domeniul Formării, depășind așteptărilor clienților, punându-și în valoare colaboratorii și producând plusvaloare, prin prezentarea proiectelor de formare, intervenind în toate momentele sistemului de formare (concepere, execuție consiliere în privința evaluării).

Proiecte europene

S.C. R4 Consultanță și Formare Profesională S.R.L. este, în prezent, implicată în implementarea mai multor proiecte de finanțare europeană în calitate de beneficiar sau de partener. De asemenea, societatea noastră a finalizat cu succes mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Anunț selecție parteneri POCU

R4-CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate și Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

I. Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:

Activitate preliminară – Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare

 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;
 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
 • Campanii de informare și conștientizare / acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea / Acțiuni de facilitare ș mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

II. Activități în care va fi implicat partenerul în cadrul proiectului:

 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;
 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).

III. Dosarul de participare la selecție trebuie să includă următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție
 2. Fișa partenerului
 3. Declarație de angajament – anexa 2 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 4. Declarație de eligibilitate – anexa 3 la Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020
 5. Certificat de înregistrare / certificat constatator / alt document de înființare, care să ateste că partenerul are în obiectul de activitate activitatea/activitățile pentru care optează în Scrisoarea de intenție – copie certificată conform cu originalul

Formularele primelor 4 documente vor fi solicitate prin email la adresa info@r4consultanta.ro, până la data de 17 iunie 2016, ora 15.00.

IV. Documentele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie completate corespunzător toate rubricile;
 • să fie semnate de reprezentantul legal sau împuternicit (dacă sunt semnate de împuternicit, se va adăuga și împuternicirea);
 • să respecte modelul furnizat;
 • scrisoarea de intenție să aibă număr de înregistrare.

Dosarul de participare la selecție poate fi depus în original la sediul R4-Consultanță și Formare Profesională din str. Nicolae Iorga nr. 31 ap.7, zilnic în intervalul orar 10-15, sau scanat prin email la adresa info@r4consultanta.ro. Dacă se optează pentru varianta a doua, este obligatoriu ca documentele scanate să fie lizibile; în caz contrar, dosarul nu va fi acceptat.

Data limită de depunere: 21 iunie 2016.

Solicitările de clarificări se pot trimite până pe data de 17 iunie 2016, ora 15.00, la adresa info@r4consultanta.ro.

GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica DA.

CRITERIU DE EVALUARE DA NU
1.Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele menționate la punctul III, inclusiv împuternicirea, dacă este cazul
Documentele depuse respectă cerințele calitative menționate la punctul IV
2.Capacitatea partenerului de a desfășura activitățile propuse
Are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului și pe care le propune în Scrisoarea de intenție
Are experiență în implementare a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau are experiență de minim 6 luni în desfășurarea activităților propuse

 


De ce să alegeți R4

S.C. R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L. a fost fondată în martie 2010 de către firmele portugheze Regibio și 4EMES. Aceste două firme și-au pus laolaltă experiențele și cunoștințele de specialitate dobândite de-a lungul anilor și au inițiat acest nou proiect în domeniul formării profesionale, care are drept principal obiectiv calificarea persoanelor prin intermediul cursurilor de formare profesională.

R4 are ca misiune prestarea unui serviciu de calitate în domeniul Formării, depășind așteptărilor clienților, punându-și în valoare colaboratorii și producând plusvaloare, prin prezentarea proiectelor de formare, intervenind în toate momentele sistemului de formare (concepere, execuție consiliere în privința evaluării). De asemenea, R4 Consultanță își propune să devină un partener important pentru firmele care doresc să acceseze Fonduri Europene nerambursabile, prin acordarea de consultanță în toate momentele-cheie ale acestui proces (concepere, implementare).

Urmărind evoluția unei piețe îndreptate din ce în ce mai mult către o societate a informației și a cunoașterii și având în vedere necesitățile organizațiilor în lumea actuală, societatea R4 – Consultanță și Formare Profesională dorește să ofere clienților săi o gamă vastă de servicii în domeniul informaticii, multimediei, dar și al comunicării și imaginii, dezvoltându-le treptat, cu ajutorul resurselor proprii sau realizând parteneriate cu cei mai buni specialiști de pe piață.

Capacitatea tehnică a echipei este constant îmbunătățită prin formarea continuă și colaborarea cu specialiști motivați și inovatori, cu o vastă experiență și cunoaștere, ajutând astfel la obținerea unui rezultat eficient.

 • Mă numesc Florina Haritonov și am participat la cursul "Competențe antreprenoriale" organizat în cadrul proiectului ,,Egalitate de șanse și egalitate pe piața muncii pentru femei în regiunea București-Ilfov”. În urma acestui curs am putut să mă organizez mai bine pentru afacerea pe care vreau să o pornesc, am primit multe informații folositoare și am cunoscut femei interesante cu care am împărtășit dorința de a intra în lumea antreprenoriatului, cu ambiție și succes. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și succes în continuare!
  r4-slider-1

  Florina Haritonov, Curs Competențe Antreprenoriale

 • Până în prezent am fost întâmpinată de persoane amabile, dornice de explicarea tuturor întrebărilor neînțelese. Trainerul face o treaba excelentă - explicarea lucrurilor pe care nu le-am întâmpinat până în prezent - înțelesul tuturor (modelator ceramică), cursurile dumneavoastră le-am recomandat și le voi recomanda și altor persoane și de asemenea aș dori să pot face și alte cursuri la dumneavoastră -chiar și contracost.
  r4-slider-curs

  Iuliana Matei, Curs Modelator Ceramică

 • Eu am fost foarte mulțumită de acest curs din toate punctele de vedere. Mi-a plăcut flexibilitatea organizatorilor, condițiile de la curs, atmosfera. Doamna lector Ecaterina Milea este o adevărată profesionistă și știe să țină un training. Aș reveni oricând cu drag la orice curs, training, eveniment susținut de doamna Ecaterina Milea. Mi-a plăcut îndrumarea teoretică și mai ales cea practică. Doamna lector s-a asigurat că planurile noastre de afaceri sunt bune, ne-a dat sfaturi și indicații și s-a asigurat că luăm în calcul tot ce este necesar pentru un bun plan de afaceri. Mă bucur că am avut ocazia să particip la acest program.
  r4-slider-1

  Liliana Lefter, Numele cursului

S.C. R4 - Consultanță și Formare Profesională S.R.L. a fost fondată în martie 2010 de către firmele portugheze Regibio și 4EMES. Aceste două firme și-au pus laolaltă experiențele și cunoștințele de specialitate dobândite de-a lungul anilor și au inițiat acest nou proiect în domeniul formării profesionale, care are drept principal obiectiv calificarea persoanelor prin intermediul cursurilor de formare profesională.
Finalizarea proiectului „Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii” EXCELNET – POSDRU/96/ 6.2/S/ID 64251. Proiectul a avut ca scop asistarea a peste 250 de persoane cu dizabilități pentru integrare profesională precum și informarea a peste 250 de angajatori despre beneficiile fiscale și legislative pe care le pot obține prin angajarea acestui grup.
Start-ul proiectului ,, Step-by-Step in Business Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov POSDRU/176/3.1/S/ ID 150524. Proiectul își propune să contribuie la promovarea culturii antreprenoriale în rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de învățământ superior și înființarea a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov.

Misiune

R4-Consultanță și Formare Profesională are misiunea de a oferi servicii excelente în domeniul formării profesionale, depășind așteptările clienților, valorificându-și colaboratorii și contribuind la progresul societății prin prezentarea proiectelor de formare, intervenind în fiecare etapă a sistemului formativ (elaborare, implementare și evaluare) pentru îmbunătățirea continuă a calității acestuia.

Viziune

R4-Consultanță și Formare Profesională dorește să atingă pe termen mediu un loc important în sectorul formării profesionale și să răspundă la nivel maximal nevoilor clienților, prin calitatea produselor prezentate și a serviciilor prestate, utilizând modele și procese inovatoare.

Valori

Rigoare, Competență, Eficiență, Inovație, Etică.